เรื่อยๆ (조금씩 조금씩, 천천히 천천히)

เรื่อยๆ ภาษาเกาหลี 조금씩 조금씩, 천천히 천천히

ตัวอย่าง : 꾸준히 책을 일다 (กู-จุน-ฮี เช-กึล อิล-ดา) – อ่านหนังสือเรื่อยๆ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog