เรียว (가늘다)

เรียว ภาษาเกาหลี 가늘다

ตัวอย่าง : 손가락이 가늘다 (ซน-กา-รา-กี คา-นึล-ดา) – นิ้วเรียว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog