เรา (우리)

เรา ภาษาเกาหลี 우리 อ่านว่า อู-รี

ตัวอย่างประโยค

우리는 서로 사랑한다 อ่านว่า อู-รี-นึน-ซอ-โร-ซา-รัง-ฮัน-ดา

แปลว่า เรารักกัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog