เย็น (시원하다, 차갑다)

เย็น ภาษาเกาหลี 시원하다, 차갑다

ตัวอย่าง : 날씨가 시원하다 (นัล-ชิ-กา ชิ-วอน-ฮา-ดา) – อากาศเย็นสบาย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog