เยี่ยม (최고의, 우수한, 뛰어난)

เยี่ยม ภาษาเกาหลี 최고의, 우수한, 뛰어난

ตัวอย่าง : 아주 뛰어나다 (อา-จู ตวี-ออ-นา-ดา) – ยอดเยี่ยม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog