เยี่ยมไข้ (병문안 하다, 병문안 가다)

เยี่ยมไข้ ภาษาเกาหลี 병문안 하다, 병문안 가다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog