เยี่ยมยอด (최고의 뛰어나다)

เยี่ยมยอด ภาษาเกาหลี 최고의 뛰어나다

ตัวอย่าง : 그 작품을 최고이다 (คือ ชัก-พุ-มึล ชเว-โก-อี-ดา) – ผลงานนั้นเยี่ยมยอด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog