เม็ด (씨, 씨앗)

เม็ด ภาษาเกาหลี 씨, 씨앗

ตัวอย่าง : 망고의 씨앗, 캐슈낫 (มัง-โก-เอ ชิ-อัด, เค-ซยู-นัด) – เม็ดมะม่วง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog