เมื่อคืน (어젯밤)

เมื่อคืน ภาษาเกาหลี 어젯밤

ตัวอย่าง : 어젯밤에 혼자 잤다 (ออ-เจด-ปา-เม ฮน-จา ชัด-ตะ) – เมื่อคืนนอนคนเดียว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog