เมา (취하다)

เมา ภาษาเกาหลี 취하다

ตัวอย่าง : 살아에 취하다 (ซา-รา-เอ ชวี-ฮา-ดา) – เมารัก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog