เพื่อนซี้ (축마고아, 아주 친한 친구, 단짝)

เพื่อนซี้ ภาษาเกาหลี 축마고아, 아주 친한 친구, 단짝

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog