เผา (태우다, 불태우다)

เผา ภาษาเกาหลี 태우다, 불태우다

ตัวอย่าง : 쓰레기를 불태우다 (ซือ-เร-กี-รึล พุล-เท-อู-ดา) – เผาขยะ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog