เป่า (입으로 불다)

เป่า ภาษาเกาหลี 입으로 불다

ตัวอย่าง : 풍선을 불다 (พุง-ซอ-นึล พุล-ดา) – เป่าลูกโป่ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog