เป็นไข้ (열이 나다)

เป็นไข้ ภาษาเกาหลี 열이 나다 อ่านว่า ยอ-รี-นา-ดา

เป็นไข้ (열이 나다)
เป็นไข้ (열이 나다)

ตัวอย่างประโยค

공기가 바뀌어 아이가 열이 나다. อ่านว่า คง-กี-กา-พา-กวี้-ออ-อา-อี-กา-ยอ-รี-นา-ดา

แปลว่า เด็กเป็นไข้เพราะอากาศเปลี่ยน

열이 나는 것 같아 อ่านว่า ยอ-รี-นา-นึน-กอช-กา-ท่า

แปลว่า รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog