เป็นกันเอง (친하다, 친숙하다, 허물이 없다)

เป็นกันเอง ภาษาเกาหลี 친하다, 친숙하다, 허물이 없다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog