เปรียบเทียบ (비교하다, 대비하다)

เปรียบเทียบ ภาษาเกาหลี 비교하다, 대비하다

ตัวอย่าง : 나를 동생과 비교하다 (นา-รึล ทง-เซง-กวา พี-กโย-ฮา-ดา) – เปรียบเทียบฉันกับน้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog