เบื่อ (지루하다. 지겹다)

เบื่อ ภาษาเกาหลี 지루하다,지겹다 อ่านว่า ชี-รู-ฮา-ดา,ชี-คยอบ

เบื่อ (지루하다,지겹다)
เบื่อ (지루하다,지겹다)

ตัวอย่างประโยค

일 없이 지루하다 อ่านว่า อิล-ออบ-ชี-ชี-รู-ฮา-ดา

แปลว่า เบื่อที่ไม่มีงานทำ

돈이 없이 지루하다 อ่านว่า โท-นี-ออบ-ชี-ชี-รู-ฮา-ดา

แปลว่า เบื่อที่ไม่มีเงิน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog