เบียร์ (맥주)

เบียร์ ภาษาเกาหลี 맥주 อ่านว่า แมก-จู

เบียร์ (맥주)
เบียร์ (맥주)

ตัวอย่างประโยค

나는 맥주 한 잔과 삑까이 텃을 주문했다. อ่านว่า นา-นึน-แมก-จู-ฮัน-ชัน-กวา-ปิ้ก-ก้า-อี-ท่อ-ซึล-ชู-มุน-แฮช-ตะ

แปลว่า ฉันสั่งเบียร์ 1 แก้ว และปีกไก่ทอดแล้ว

오늘 저녁에 꿍양하고 맥주 한 잔 어때? อ่านว่า โอ-นึล-ชอ-นยอ-เก-กุ้ง-ยัง-ฮา-โก-แมก-จู-ฮัน-ชัน-ออ-แต้

แปลว่า วันนี้ตอนเย็นกุ้งย่างกับเบียร์สักแก้วดีไหม?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog