เบิกเงิน (돈을 인출하다)

เบิกเงิน ภาษาเกาหลี 돈을 인출하다 อ่านว่า โท-นึล-อิน-ชุ่ล-ฮา-ดา

เบิกเงิน (돈을 인출하다)
เบิกเงิน (돈을 인출하다)

ตัวอย่างประโยค

지수는 돈을 인출하기 위해 근처에 현금 인출기가 있는지 찾아보았다. 

อ่านว่า จี-ซู-นึน-โท-นึล-อิล-ชุ่ล-ฮา-กี-วี-แฮ-กึน-ช่อ-เอ-ฮยอน-กึม-อิน-ชุ่ล-กี-กา-อิ่ช-นึน-จี-ช่า-จา-โบ-อิช-ตะ

แปลว่า จีซูมองหาตู้เอทีเอ็มใกล้ๆเพื่อถอนเงิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog