เน็ต (테트)

เน็ต ภาษาเกาหลี 테트

ตัวอย่าง : 네트를 치다 (เน-ทือ-รึล ชิ-ดา) – ขึงเน็ต

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog