เนคไท (넥타이)

เนคไท ภาษาเกาหลี 넥타이

ตัวอย่าง : 넥타이를 매다 (เนก-ทา-อี-รึล เม-ดา) – ผูกเนคไท

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog