เท่ากัน (같다)

เท่ากัน ภาษาเกาหลี 같다

ตัวอย่าง : 가경이 같다 (คา-กยอ-งิ คัด-ตะ) – ราคาเท่ากัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog