เถ้าแก่ (상점 주인,사장님)

เถ้าแก่ ภาษาเกาหลี 상점 주인,사장님 อ่านว่า ซัง-จอม-ชู-อิน,ซา-จัง-นิม

เถ้าแก่ (상점 주인,사장님)
เถ้าแก่ (상점 주인,사장님)

ตัวอย่างประโยค

상점 주인과 이야기한 결과, 물건의 가격이 적당하게 흥정되었다. อ่านว่า ซัง-จอม-ชู-อิน-กวา-อี-ยา-กี-ฮัน-คยอล-กวา,มุล-กอ-เน-คา-กยอ-กี-ชอก-ตัง-ฮา-เก-ฮึง-จอง-ทเว-อิช-ตะ

แปลว่า หลังจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของร้าน ราคาของสินค้าก็ถูกเจรจาอย่างสมเหตุสมผล

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เถ้าแก่เนี้ย (상점 주인의 아내)

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog