เถ้าแก่เนี้ย (상점 주인의 아내)

เถ้าแก่เนี้ย ภาษาเกาหลี 상점 주인의 아내 อ่านว่า ซัง-จอม-ชู-อี-เน-อา-แน

เกล็ดความรู้

เถ้าแก่เนี้ย คือ คำที่ใช้เรียกหญิงจีนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นภรรยาของเถ้าแก่ (เรียกง่าย ๆ ก็คือ เมียเถ้าแก่ นั่นเอง)

เถ้าแก่เนี้ย (상점 주인의 아내)
เถ้าแก่เนี้ย (상점 주인의 아내)

ตัวอย่างประโยค

상점 주인의 아내 이야기한 결과, 물건의 가격이 적당하게 흥정되었다. อ่านว่า ซัง-จอม-ชู-อี-เน-อา-แน-อี-ยา-กี-ฮัน-คยอล-กวา,มุล-กอ-เน-คา-กยอ-กี-ชอก-ตัง-ฮา-เก-ฮึง-จอง-ทเว-อิช-ตะ

แปลว่า จากการพูดคุยกับเถ้าแก่เนี้ย จึงมีการเจรจาต่อรองราคาสินค้าอย่างเหมาะสม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog