เต้าหู้ (두부)

เต้าหู้ ภาษาเกาหลี 두부

ตัวอย่าง : 뜨거운 두유 (ตือ-กอ-อุน ทู-ยู) – น้ำเต้าหู้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog