เต็มใจ (기꺼이 자진해서)

เต็มใจ ภาษาเกาหลี 기꺼이 자진해서

ตัวอย่าง : 기꺼이 가다 (คี-กี-อี คา-ดา) – ไปด้วยความเต็มใจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog