เตี้ย (작다)

เตี้ย ภาษาเกาหลี 작다

ตัวอย่าง : 동생이 키가 작다 (ทง-เซ-งิ คี-กา-ชัก-ตะ) – น้องเตี้ย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog