เติม (더하다, 추가하다, 보충하다)

เติม ภาษาเกาหลี 더하다, 추가하다, 보충하다

ตัวอย่าง : 기름을 보충하다 (คี-รือ-มึล โพ-ชุง-ฮา-ดา) – เติมน้ำมัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog