เตะ (차다)

เตะ ภาษาเกาหลี 차다

ตัวอย่าง : 공을 차다 (โค-งึล ชา-ดา) – เตะบอล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog