เด็ด (따다, 채취하다)

เด็ด ภาษาเกาหลี 따다, 채취하다

ตัวอย่าง : 꽃을 따다 (โก-ชัล ตา-ดา) – เด็ดดอกไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog