เดือน (월, 달)

เดือน ภาษาเกาหลี 월, 달 อ่านว่า วอล,ทัล

ตัวอย่างประโยค

지난 달 อ่านว่า ชี-นัน-ทัล

แปลว่า เดือนที่แล้ว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog