เดินทาง (여행하다)

เดินทาง ภาษาเกาหลี 여행하다 อ่านว่า ยอ-แฮง-ฮา-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog