เซ (비틀 바틀하다)

เซ ภาษาเกาหลี 비틀 바틀하다

ตัวอย่าง : 그가 바틀거리며 걷다 (คือ-กา พา-ทึล-กอ-รี-มยอ คอด-ตะ) – เขาเดินเซไปเซมา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog