เชื้อชาติ (국적)

เชื้อชาติ ภาษาเกาหลี 국적 อ่านว่า กุก-จอก

ตัวอย่างประโยค

태국국적 อ่านว่า แท่-กุก-กุก-จอก

แปลว่า เชื้อชาติไทย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog