เจ้าหน้าที่ (직원, 관계자, 담당자)

เจ้าหน้าที่ ภาษาเกาหลี 직원, 관계자, 담당자 อ่านว่า ชิก-วอน,ควัน-กเย-จา,ทัม-ดัง-จา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog