เจ้าหญิง (공주)

เจ้าหญิง ภาษาเกาหลี 공주 อ่านว่า คง-จู

เจ้าหญิง (공주)
เจ้าหญิง (공주)

ตัวอย่างประโยค

잠자는 공주 อ่านว่า ชัง-จา-นึน คง-จู

แปลว่า เจ้าหญิงนิทรา

부모님은 내가 어렸을 때 나를 공주라고 부르셨다. อ่านว่า พู-โม-นิม-อึน-แน-กา-ออ-รยอ-ซึ้ล-แต้-นา-รึล-คง-จู-รา-โก-พู-รือ-ชยอช-ตะ

แปลว่า พ่อแม่ของฉันเรียกฉันว่าเจ้าหญิงตอนที่ฉันยังเด็ก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog