เจ้าของบริษัท (사장)

เจ้าของบริษัท ภาษาเกาหลี 사장 ซา-จัง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog