เจ็บ (아프다)

เจ็บ ภาษาเกาหลี 아프다 อ่านว่า อา-พื่อ-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog