เงิน (돈, 금전, 은)

เงิน ภาษาเกาหลี 돈, 금전, 은 อ่านว่า ทน,คึม-จอน,อึน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog