เงินสด (현금)

เงินสด ภาษาเกาหลี 현금 อ่านว่า ฮยอน-กึม

เงินสด (현금)
เงินสด (현금)

ตัวอย่างประโยค

현금 인출기 อ่านว่า ฮยอน-กึม-อิน-ชุ่ล-กี

แปลว่า เครื่องถอนเงินสด, เครื่องเบิกเงินสด

수표를 현금으로 바꾸고 싶어요. อ่านว่า ซู-พโย่-รึล-ฮยอน-กือ-มือ-โร-พา-กู้-โก-ชี-
พ่อ-โย

แปลว่า อยากแลกเช็คเป็นเงินสดค่ะ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog