เครื่องบิน (비행기)

เครื่องบิน ภาษาเกาหลี 비행기 อ่านว่า พี-แฮง-กี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog