เครื่องดื่ม (음료수)

เครื่องดื่ม ภาษาเกาหลี 음료수 อ่านว่า อึม-รโย-ซู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog