เข้มแข็ง (강하다)

เข้มแข็ง ภาษาเกาหลี 강하다

ตัวอย่าง : 마음이 강하다 (มา-อือ-มี คัง-ฮา-ดา) – จิตใจเข้มแข็ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog