เข่า (무릎)

เข่า ภาษาเกาหลี 무릎

ตัวอย่าง : 무릎을 꿇다 (มู-รือ-พึล กุล-ทา) – คุกเข่า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog