เก็บ (수확하다, 따다)

เก็บ ภาษาเกาหลี 수확하다, 따다

ตัวอย่าง : 사과를 따다 (ซา-กวา-รึล ตา-ดา) – เก็บแอปเปิ้ล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog