เกือบ (거의)

เกือบ ภาษาเกาหลี 거의

ตัวอย่าง : 거의 물에 빠질 뻔하다 (คอ-เอ มุ-เร ปา-จิล ปอน-ฮา-ดา) – เกือบตกน้ำ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog