เกาะ (섬)

เกาะ ภาษาเกาหลี 섬

ตัวอย่าง : 남이섬 (นา-มี-ซอม) – เกาะนามิ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog