เกาะปะการัง (산호섬)

เกาะปะการัง ภาษาเกาหลี 산호섬

ตัวอย่าง : 산호섬이 아름답다 (ซัน-โฮ-ซอ-มี อา-รึม-ดับ-ตะ) – เกาะปะการังสวยงาม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog