เกรงใจ (거리끼다, 부담을 갖다)

เกรงใจ ภาษาเกาหลี 거리끼다, 부담을 갖다

ตัวอย่าง : 염치 없다 (ยอม-ชิ ออบ-ตะ) – ไม่ต้องเกรงใจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog