เกรงกลัว (어려워하다)

เกรงกลัว ภาษาเกาหลี 어려워하다

ตัวอย่าง : 선생님을 어려워하다 (ซอน-แซง-นิ-มึล ออ-รยอ-วอ-ฮา-ดา) – เกรงกลัวอาจารย์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog